Kokybės politika

UAB “Gelžbetoninės konstrukcijos” pagrindinis tikslas – tiekti rinkai kokybiškus gaminius, užtikrinti, kad klientų užsakymai būtų laiku ir kokybiškai atlikti.

Šio tikslo mes siekiame palaikant kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Mūsų tikslai ir įsipareigojimai:

 • gerinti gelžbetoninių gaminių kokybę, laikantis galiojančių standartų ir kokybės vadybos sistemos reikalavimų;

 • diegti pažangias gamybines technologijas, tobulinti technologinius procesus;

 • kelti darbuotojų profesionalumą;

 • tobulinti kokybės vadybos sistemą, didinti jos rezultatyvumą.

  Mūsų veiklos principai:

 • palaikome ilgalaikius ryšius su užsakovais ir tiekėjais, stengiamės patenkinti klientų lūkesčius ir pasitikėjimą;
 • didelį dėmesį skiriame gamybos planavimui, gamybinių procesų ir gaminių kokybės kontrolei;
 • kruopščiai tiriame rinkos ir kliento poreikius, diegiame naujus gaminius ir technologijas;
 • kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose yra atsakingas už atliekamo darbo kokybę ir kokybės gerinimą;
 • minimali kontrolė, maksimali savikontrolė– pasitikime žmonėmis, suteikiame jiems atsakomybę ir įgaliojimus, vertiname darbuotojų pastangas ir darbo rezultatus, skatiname darbuotojų kūrybiškumą, mąstymą, atsakomybę už atliekamą darbą;
 • analizuojame veiklos rezultatus, ir atsižvelgdami į rinkos ir klientų poreikius, nuolat tobuliname kokybės vadybos sistemą, numatome naujus tikslus ir kryptis;

Bendrovės vadovybė prisiima atsakomybę, kad ši politika būtų suprasta ir įgyvendinama visų bendrovės darbuotojų.