Gelžbetoninis saugojimo konteineris

Gelžbetoninis saugojimo konteineris - skirtas saugoti ir transportuoti skystas ar kitas radioaktyvias atliekas Ignalinos atominėje elektrinėje. 

Gelžbetoninis saugojimo konteineris - skirtas saugoti ir transportuoti skystas ar kitas radioaktyvias atliekas Ignalinos atominėje elektrinėje.